Izjava o skladnosti

Dokument, ki potrjuje, da so proizvodi, dani na trg EU, v skladu z nekaterimi direktivami in / ali standardi, ki jih podpišejo proizvajalci / uvozniki. Ta dokument se imenuje  Izjava o skladnosti.

Izjava o skladnosti

Najobsežnejša in najbolj splošna  je Direktiva  2001/95 / ES, ki zajema  VSE  izdelke, ki jih druge  direktive ne urejajo drugače, vključno z varnostjo izdelkov.

Veliko izdelkov spada v posebne kategorije, ker jih je zaradi  varnosti potrebno  urejati s posebnimi direktivami in standardi. Vsi ostali proizvodi pa morajo vseeno  izpolnjevati varnostne zahteve iz Direktive 2001/95 ES.

Izdelke, ki morajo izpolnjevati varnostne zahteve posebnih direktiv, kot so na primer stroji, električni aparati, medicinski pripomočki in osebna zaščitna oprema, mora spremljati  OZNAKA  CE in seveda Izjava o skladnosti.

Izjava o skladnosti se  pripravlja skozi  proces analize tveganja. Da pa bi bila izjava resnična in bi se jo  dalo potrditi, je potrebno:

  1. poznati  ustrezna pravila za proučevano vrsto  izdelka
  2. ugotoviti resnično odzivnost izdelka na zasnovo in izvedbo vseh varnostnih norm in zahtev, navedenih v standardi.

Če niste strokovnjak, le uporabnik, boste morda mislili, da tisti, ki na primer izdelujejo lestence, popolnoma poznajo pravila za izdelavo tega izdelka. Kljub temu, da je to popolnoma razumen  zaključek in bi tako moralo biti, v resnici to pogosto ne drži.

Naše izkušnje pridobljene skozi delo so pravzaprav tudi naše vodilo na številnih  področjih. Tako pri oblikovanju posameznih izdelkov kot tudi pri konstrukciji le teh  smo lahko v veliko pomoč podjetjem in posameznikom, že samo z verbalnimi nasveti. V resnici ima  le manjšina odličnih podjetij v fazi proizvodnega procesa izdelano agendo  z  uporabo pravil, ki se nanašajo na njihove izdelke.

To pomeni, da  večina izdelkov z oznako CE in z splošno Izjavo o skladnosti,  je v skladu z normativi in smernicami, vendar to tisti, ki jo podpisujejo, ne preverjajo.

Torej, kakšna so tveganja vaših strank? Dejansko zelo majhna, v primerjavi s potencialnimi. Proizvajalci niso nesposobni ali nezanesljivi, vendar zagotovo površni in samo administrativni pri podpisovanju dokumenta, ki nima ničesar skupnega z Izjavo o skladnosti, razen formularja, na katerem  je napisana.

Ne zaupajte splošnim modulom in  le izpolnjenim pred pripravljenim obrazcem,  ki jih lahko le izkušeni strokovnjaki uporabljajo pravilno.

Če želite z Izjavo o skladnosti poznati in razumeti oznako CE, potem veste, da predpakirani moduli niso tisto, kar  potrebujete.