Priročnik za uporabo za vsak izdelek

V Združenih državah Amerike že več let izdelek vedno spremlja navodilo za uporabo, ki najprej pojasnjuje, kako se izogniti nastajanju nevarnih situacij in nato kako ga najbolje uporabiti ali uporabljati.

Izdelku, ki je v prodaji  v Evropski skupnosti, mora biti priloženo navodilo za uporabo, izjava o skladnosti, oznaka, ki vsebuje glavne identifikacijske podatke, in kadar to zahteva zakon, tudi oznaka CE.

Če eden od navedenih dokumentov izdelka, ki je v prodaji, ne spremlja, je to lahko razlog za  morebitne  pritožbe, tožbe  ali/ in intervencije  s strani nadzornih organov.

Jezik, v katerem mora biti napisana dokumentacija, mora biti jezik države, v kateri se izdelek daje na trg, zato je veliko izdelkov, ki jih najdemo v naših trgovinah, preprosto “nezakonito na trgu”.

Poudarek vsebine priročnika  mora biti varnost, tj. ponazoritev, kako naj bo izdelek uporabljen, ne da bi pri njegovi uporabi ustvarjali tveganja za uporabnika in druge vpletene osebe.

Tradicionalno  se proizvajalci vedno osredotočajo na pojasnila za najboljšo uporabo izdelka, ignorirajo  in postavijo pa  v ozadje varnostni vidik.

Evropska direktiva o varnosti proizvodov na splošno je  Direktiva 2001/95 / ES, ki zajema vse tiste proizvode, ki niso obravnavani  v posebnih  direktivah, in za katere ni potrebna  oznaka CE.

Vsebina Direktive 2001/95 / ES  je v veliki meri neznana proizvajalcem in uvoznikom, a jo  je treba brez izjeme spoštovati, zato, če pogledamo okoli sebe, najdemo ogromno količino “nepravilnih” izdelkov, izdelkov, ki so nepravilno označeni in to zato,  ker ne izpolnjujejo ene ali več zahtev omenjene Direktive.

Kot se je zgodilo v mnogih drugih primerih, bomo prej ali slej videli, da so pravice potrošnikov in njihova varnost glede uporabe izdelkov na trgu popolnoma zanemarjene, kar se  in se bo sčasoma spremenilo. Zato moramo biti informirani.