Oznaka CE za elektronske cigarete

OZNAČEVANJE ELEKTRONSKIH CIGARET Z OZNAKO CE JE OBVEZNO.

Elektronske cigarete spadajo v kategorijo električnih in elektronskih izdelkov, zato jih urejajo naslednje direktive:

  • 2014/35 / EU – Direktiva o nizki napetosti (LVD)
  • 2014/30 / EU – Direktiva o elektromagnetni združljivosti 
  • 2015/863 / EU – Direktiva o spremembi direktive RoHS
  • 2011/65 / ES – Direktiva RoHS

Kljub temu CE, čeprav ne omenjajo oznake CE, se prilegajo na:

  • 2012/19 / ES – WEEE direktiva
  • 2009/125 / ES – Direktiva o okoljskem oblikovanju

 

Z nami stopite v stik na tel.:+39 324 534 6172

KDO MORA IZVESTI OZNAČEVANJE CE ZA ELEKTRONSKE CIGARETE?

Pridobivanje oznake CE za elektronske cigarete je naloga in obveznost proizvajalca ali njegovega nadomestnega člana (zastopnika ali uvoznika), če z Izjavo o skladnosti izjavi, da zadevni izdelek izpolnjuje varnostne in zdravstvene zahteve predvidene z ustreznimi direktivami.

Izdelki ter električni in elektronski sestavni deli spadajo v DIREKTIVO ZA NIZKO NAPETOST. Uradna spletna stran: (link)

Evropska zakonodaja določa, da morajo biti elektronske cigarete označene z oznako CE, da se lahko zakonito dajo na trg evropske skupnosti. Za elektronske cigarete ni posebne direktive, vendar spadajo v kategorijo električnih in elektronskih naprav.
Tekočine, ki se uporabljajo v njih, pa ne glede na sestavo, veljajo za snovi (REACH).

Vsi ti izdelki so podvrženi zelo strogemu nadzoru in uredba predvideva REGISTRACIJO NA EVROPSKI RAVNI, ki jo je treba opraviti po akreditaciji.
Nujno je treba vedeti, kako nadaljevati z ustreznimi postopki in obstajata dva načina: učite se lahko sami ali pa se odločite za pomoč.
Pojdite na stran TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, da pridobite več koristnih informacij o svojem izdelku.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.

w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172