Oznaka CE za igrače

OZNAČEVANJE IGRAČ Z CE OZNAKO JE OBVEZNO.

Zakon opredeljuje kot igrače vse izdelke, ki jih v rekreativnih dejavnostih uporabljajo otroci stari med 0 in 14 let.

Značilnosti, ki jih morajo upoštevati igrače, so vsebovane v Direktivi o igračah 2009/48/ES in v nacionalnih uredbah (Uredba o varnosti igrač), ki so zelo natančne in omejujoče.

Z nami stopite v stik na +39 324 534 6172

KDO MORA IZVESTI POSTOPEK OZNAČEVANJA CE IGRAČ?

Znak CE je obvezen za tiste, ki v prosti promet dajo izdelek, ki je opredeljen pod pojmom igrača znotraj Evropske skupnosti.

Proizvajalec izven EU ne more pridobiti oznake CE. Tudi če njegovi proizvodi ustrezajo zakonodaji in jo pridobi, je taka oznaka CE nezakonita. Za izvedbo označevanja igrač zakon zahteva pripravo tehnične dokumentacije.

Pri igračah je pomembno določiti starostno skupino, kateri so posamezne igrače namenjene,to pa mora biti jasno označeno na izdelku. Igrače so lahko kakršne koli oblike in materiala, mehanske, električne, kemične, vsekakor pa morajo izpolnjevati prednostne zahteve – ne smejo biti nevarne.
Na podlagi lastnosti izdelka je v mnogih primerih priporočljivo opraviti preskuse, ki jih opravi specializiran laboratorij in / ali pooblaščeni organ. Nekaterih materialov ni mogoče uporabiti za izdelavo igrač ali pa jih je mogoče uporabiti le v minimalnem odstotku oziroma obsegu. Potrdila in poročila o preskusih so sestavni del oznake CE igrač, vendar same oznake CE ne nadomestijo. V drugih primerih so potrdila pooblaščenega organa obvezna in morajo biti dodana dokumentaciji, ki je sestavni del oznake CE pri igračah in jih ne smemo odtujiti.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka ce?

Oznaka ce je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak ce pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja ce bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek.

Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.
w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172