Oznaka CE za stroje

OZNAČEVANJE STROJEV Z OZNAKO CE JE OBVEZNO.

Direktiva 2006/42 / ES, imenovana “DIREKTIVA STROJA”, ureja te izdelke:
stroji, kvazi stroji, zamenljiva oprema, varnostne komponente, dvižni pripomočki, verige, vrvi in pasovi, odstranljive naprave za mehanski prenos, sistemi proti prebijanju.

Z nami stopite v stik na tel.: +39 324 534 6172

KDO MORA IZVESTI OZNAČEVANJE STROJEV Z OZNAKO CE?

Oznaka CE je obvezna za tiste, ki dajo na trg Evropske skupnosti izdelek, ki je opredeljen kot stroj.
STROJ BREZ OZNAKE CE JE NEZAKONIT.

Direktiva o strojih 2006/42/ES opredeljuje “stroj” kot sklop delov, katerih vsaj en del je premičen z energijo, katere vir ni človek ali žival.
Nekatere vrste strojev, z zelo visoko stopnjo nevarnosti za uporabnika, so zbrane v Prilogi IV k Direktivi o strojih in jih lahko proizvajalec neodvisno označi z oznako CE, samo če obstaja usklajen standard za izdelke in če se ta v celoti spoštuje. V drugih primerih se mora proizvajalec obrniti na priglašeni organ, z namenom pridobitve manjkajočih indikacij.

 

Vsak stroj mora biti v celoti opredeljen z varnostnega vidika z tehnično dokumetacijo, ki je sestavljena iz:

   • analiza tveganja
   • priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje
   • Izjava o skladnosti
   • Oznaka CE
   • projekti, risbe, poročila o izračunu, diagrami, fotografije in vse, kar lahko ponazarja stroj in njegove sestavne dele
   • račun gradiva
   • seznam dobaviteljev
   • postopki nadzora proizvodnje
      • postopek testiranja

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti. .

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.

w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172.