Oznaka CE za betonske izdelke

Preprost, ojačan, prednapeti beton, ki se uporablja kot gradbeni proizvod, spada pod Uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011/ES in z njim povezanih standardov in ki jih je treba uskladiti ter OBVEZNO OZNAČITI Z OZNAKO CE.

Z nami stopite v stik na tel.: +39 324 534 6172

KDO MORA IZVESTI OZNAČEVANJE BETONA IN BETONSKIH IZDELKOV Z OZNAKO CE?

Usklajeni standardi, ki se nanašajo na konkretne snovi, navajajo, kdaj lahko proizvajalec izvede postopek oznake CE z notranjim preverjanjem proizvodnje ali kdaj mora priglašeni organ posredovati, da izda potrdila o izdelku ali potrdi proizvodni sistem.
Neevropski proizvajalec NE sme NIKOLI izvajati postopka pridobitve oznake CE, tudi če so njegovi izdelki skladni z zakoni, in če to vseeno izvede, je taka oznaka CE nezakonita.

Za izvedbo oznake CE pri izdelkih, pri katerih je beton glavna, če že ne temeljna sestavina, je treba preveriti, katera je najbolj zavezujoča direktiva ali veljaven evropski in nacionalni zakon, ki nalagajo bolj restriktivne metode, kot je na primer Uredba o gradbenih proizvodih 305/2011 / CE NTC (Tehnični standardi za gradbeništvo). Povezava do uradne spletne strani.

Oznaka CE na betonu se v mnogih primerih lahko izvaja le dokumentacijsko, saj narava izdelka vedno ne omogoča pritrditve znaka CE.
Pozor, označevanje izdelka CE ne pomeni samo nanašanja simbola CE, ampak izvedbo temeljitega in dokumentiranega postopka, ki je opredeljen z zakonom.
Včasih so, kot že omenjeno, certifikati nujno potrebni za oznako CE, katera pa je VEDNO obvezna.
Certifikati CE, tudi če jih je izdal priglašeni organ, NE nadomestijo znaka CE, temveč ga le dopolnjujejo.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu eu ali zahtevajte ponudbo.

w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172