CE oznaka vetrnih turbin

OZNAČEVANJE CE ZA VETRNE TURBINE JE OBVEZNO.

Vetrne turbine so eden najpogosteje uporabljanih sistemov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Razvrščajo jih med stroje in kot take ureja Direktiva o strojih 2006/42/ES in imajo obveznost oznake CE.

 

Z nami stopite v stik na tel.: +39 324 534 6172

KDO MORA OZNAČITI VETRNE TURBINE Z OZNAKO CE ?

Oznaka CE je obvezna za proizvajalce, ki dajo izdelek na trg Evropske skupnosti in je definiran kot stroj.
Podjetja, ki proizvajajo vetrne turbine, so na splošno velika, strukturirana in certificirana, zato problema skladnosti s standardi ni.
Proizvajalci vetrnic se zavedajo svojih potencialnih nevarnosti, zato jih načrtujejo, gradijo in preizkušajo na najboljši način. Vendar se je zgodilo, da so se nekatere lopate kitajske proizvodnje med običajno uporabo odtrgale, zato je skrbna izbira dobavitelja vedno temeljna.
Če se uporabljajo reciklirani stroji, je potrebna nova oznaka CE, GSE pa zahteva, da se v dokumente za konvencije vključijo dokumenti za označevanje CE vetrnih turbin.
.

Vsak stroj, vključno z vetrnicami, mora biti v celoti definiran z varnostnega vidika in opisan v tehnični dokumentaciji, ki je sestavljena iz:
• analize tveganja
• priročnika za namestitev, uporabo in vzdrževanje
• Izjave o skladnosti
• Oznake CE
• projektov, risb, poročil o izračunu, diagramov, fotografij in vsega, kar lahko ponazarja stroj in njegove sestavne dele
• računa gradiva
• seznama dobaviteljev
• postopkov nadzora proizvodnje
• postopka testiranja

Uradna povezava do direktive: (povezava)

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.

w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172