KAJ JE PRIROČNIK?

Pravilno ime je Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje. Priročnik sledi celotni življenjski dobi izdelka.

 

Priročnik je nepogrešljiv dokument in je že desetletja prisoten v ZDA. Izdelek, ki je bil dostavljen brez priloženega priročnika, je veljal za nepopolnega. Zdaj smo tudi v Evropi usklajeni in so priročniki sestavni del vsakega izdelka.
Priročnik mora vsebovati vse informacije, tako da uporabniki niso izpostavljeni nepotrebnim in predvsem predvidljivim tveganjem ter tveganjem, katerim se je možno izogniti.
Dokument je razvit na podlagi analize tveganja, kar je prva izvedena dejavnost, z namenom , da se poudari potencialna nevarnost izdelka.
Priročnik mora na najpreprostejši možni način zagotoviti vsa navodila za popolno in največjo varnost pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju izdelka ter zagotoviti najboljši izkoristek njegovih lastnosti.
Priročnik je lahko je predstavljen v različnih oblikah, od preprostega drobnega lista (npr. enega od Kinder jajčk) do dejanskih datotek, ki jih včasih prejme uporabnik kot namestitveni program, monter in vzdrževalec.
Ta mora biti sestavljen v skladu z določenimi pravili, najbolj popolna shema za pripravo priročnika pa je v direktivi o strojih, druge direktive pa puščajo več prostora pobudi proizvajalca.
Priročnik mora biti napisan v jeziku države, v kateri se izdelek distribuira, in v enem od uradnih jezikov Evropske skupnosti.
Končni nasvet: vedno zahtevajte priročnik, ko kupujete izdelek. Preverite, če je razumljiv: njegova odsotnost je prvi znak slabega izdelka!

 

 

Vprašanja in odgovori o priročniku

Ali potrebujem priročnik?

Da, priročnik je temeljni dokument, ki ga je treba priložiti tehnični datoteki, za vsak izdelek pa ga je treba brez izjeme sestaviti.

ČE UVOZIM IZDELEK IZ DRŽAVE ZUNAJ ES, ALI MORAM IZDELATI PRIROČNIK ?

Da, pri uvoženih izdelkih je uvoznik ali zastopnik dolžan sestaviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje tudi priročnik.

KAKO MI LAHKO POMAGA CETN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča skladnost z evropskimi zakoni, ki zadevajo vaš izdelek, in vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje potrebnih obveznosti, s čimer vam omogoča zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN prenaša potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje procesa, ki je po zakonu obvezen v Evropski skupnosti. CetN vas bo vodil tudi pri pripravi priročnika, kar zadeva varnostni del vašega izdelka.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.
w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172