Oznaka CE za radijsko opremo

 

OZNAČEVANJE VSEH RADIJSKIH ODDAJNIKOV Z OZNAKO CE JE OBVEZNO.

Radijska oddajna oprema je urejena z Direktivo 2014/53/EU hkrati pa iz varnostnih vidikov mora biti skladna z določbami direktive o nizkonapetostni napravah 2014/35/EU in direktivo 2015/30/EU o elektromagnetnih napravah. Sestavni del dokumentacije morajo biti dokumenti, ki dokazujejo obseg delovanja, razen če je njihov obseg delovanja zelo omejen.

Z nami stopite v stik na tel.: +39 324 534 6172

KDO MORA IZVESTI POSTOPEK ZA PRIDOBITEV OZNAKE CE ZA RADIJSKO OPREMO?

Oznaka CE je obvezna za vsakogar, ki daje radijsko opremo na trg v Evropske skupnosti in jo mora pripraviti proizvajalec, če ima sedež v EU, ali njegov zastopnik ali uvoznik in mora vsebovati Izjavo o skladnosti in o izpolnjevanju varnostnih zahtev skladno z ustreznimi direktivami.
Proizvajalec izven EU ne more izvesti postopka za pridobitev oznake CE, če jo pripravi je ta le-ta NEZAKONITA.

Uradna opredelitev “radijske opreme” je:
električni ali elektronski izdelek, ki namerno oddaja in / ali sprejema radijske valove za radijsko komunikacijo in / ali radio determinacijo; je električni ali elektronski izdelek, ki mora biti dopolnjen z dodatno opremo, na primer z anteno , da lahko oddaja in / ali namerno sprejema radijske valove za namene radio komunikacije in / ali radio determinacije.

Potrdila o preskusu ali drugi dokumenti, ki jih je izdal pooblaščeni organ, dopolnjujejo znak CE, vendar ga NE nadomeščajo.

Za vsako radijsko opremo je treba pripraviti tehnično kartoteko, ki je sestavljena iz:
• analize tveganja
• priročnika za namestitev, uporabo in vzdrževanje
• izjave o skladnosti
• Oznaka CE
• projekti, risbe, poročila o izračunu, diagrami, fotografije in vse, kar lahko ponazarja stroj in njegove sestavne dele
• pregled materialov in delov iz katerih je izdelek sestavljen
• seznam dobaviteljev
• postopki nadzora proizvodnje
Povezava: Direktiva o radijski opremi RED 2014/53/EU

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu per ricevere ulteriori informazioni.
w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172