Pridobitev oznake CE za lesne izdelke

Lesni izdelki lahko spadajo različne direktive ali uredbe, zato je treba najprej določiti predvideno uporabo izdelka, ki bo opredelila izbiro pravne osnove, ki jo moramo upoštevati pri pridobivanju oznake CE.

Z nami stopite v stik na tel.: +39 324 534 6172

KDO MORA OPRAVITI POSTOPEK OZNAČITVE LESENIH IZDELKOV Z OZNAKO CE?

Oznako CE mora na zahtevo opraviti proizvajalec, če je podjetje registrirano na ozemlju EU ali njegov zastopnik oziroma uvoznik registriran na ozemlju EU, ki z izjavo o skladnosti oziroma na osnovi lastnosti izdelka izjavi, da izdelek ustreza varnostnim zahtevam ustreznih direktiv oziroma uredb.
Proizvajalec s sedežem izven EU NE MORE izvesti postopka za pridobitev oznake CE, tudi če so izdelki skladni z direktivami in uredbami. Če to stori, je taka oznaka CE nezakonita.

KAKO OZNAČITI LES Z OZNAKO CE IN KDAJ JE GRADBENI IZDELEK?

Les in lesni izdelki, kadar se uporabljajo v stavbah ( grede, plošče, parket itd.), so gradbeni proizvodi, zato spadajo v Uredbo o gradbenih izdelkih 305/2011/ES in v morebitne druge usklajene standarde ter imajo obveznost pridobitve oznake CE.
Za izvedbo CE označevanja izdelkov, ki prispevajo k konstrukcijski trdnosti stavb, je potrebna priglasitev pooblaščenemu organu , ki izda potrdila o izdelkih ter certifikate, osebam zadolženim za nadzor proizvodnje. Ti dokumenti bodo postali sestavni del oznake CE, vendar bodite previdni, saj certifikati, ki jih je izdal pooblaščeni organ, kadar to zahteva direktiva, NE nadomestijo oznake CE, temveč so njen sestavni del.

Certifikati CE, tudi če jih je izdal pooblaščeni organ, NE nadomestijo oznake CE, temveč jo dopolnjujejo.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.
w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172.