Oznaka CE za obdelovalne stroje

OZNAČEVANJE ORODNIH STROJEV Z OZNAKO CE JE OBVEZNO.

Orodni stroji, kot so stružnica, rezkalni stroj, navpična žaga za kovine, brusilnik, vrtalnik, stiskalnica in stroj za upogibanje, so primeri zelo pogostih obdelovalnih strojev. Kot stroje jih ureja Direktiva 2006/42/ES.

 

 

Z nami stopite v stik na tel.: +39 324 534 6172

KDO MORA IZVESTI POSTOPEK PRIDOBITVE OZNAKE CE ZA ORODNE STROJE?

Oznaka CE je obvezna za tiste, ki dajo na tržišče Evropske skupnosti izdelek, ki spada v opredelitev stroja.

ORODNI STROJ BREZ OZNAKE CE JE NEZAKONITI STROJ.

PRVI KORAK JE ANALIZA TVEGANJA

Začnemo z izvedbo analize tveganja, ki jo je treba izvesti med načrtovanjem obdelovalnega orodja. Vsak oblikovalec ga opravi med svojim delom, vendar ga vedno formalno in pravilno dokumentira, z dokumentom, ki nosi njegovo ime.
Analiza tveganja najprej preuči splošna tveganja in jih odpravi ali zmanjša, nato preuči preostala tveganja stroja, tj. tista tveganja, ki jih ni mogoče odpraviti, na primer električno tveganje, ki ga je mogoče le zmanjšati, zahvaljujoč ustreznim zaščitami in z njimi povezanimi navedbami (opozorili) v priročniku za uporabo in vzdrževanje.

Vsak stroj mora biti v celoti opredeljen z varnostnega vidika s pomočjo tehnične dokumentacije, ki je sestavljena iz:

analiza tveganja
priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje
• izjava o skladnosti
• Oznaka CE
• projekti, risbe, poročila o izračunu, diagrami, fotografije in vse, kar lahko ponazarja stroj in njegove sestavne dele
• račun materijala
• seznam dobaviteljev
• postopki nadzora proizvodnje
• postopek testiranja

Uradna povezava do direktive: (povezava)

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.

w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172.