Oznaka CE za izdelke iz jekla

Jeklo velja na evropskem trgu skoraj vedno za surovino , glede na njegovo uporabo pa je lahko zajeto z različnimi direktivami:

  • direktiva o gradbenih proizvodih (konstrukcije in strukture)
  • strojna direktiva

Za izvedbo oznake CE na izdelkih, pri katerih je jeklo glavni sestavni del, je treba preveriti, katera je najbolj zavezujoča direktiva in ali obstajajo nacionalne zakonske določbe, ki navajajo bolj restriktivne kriterije.

Kontaktirajte nas zdaj.+39 324 534 6172

KDO MORA ZAGOTOVITI OZNAČEVANJE CE ZA JEKLENE IZDELKE?

Oznako CE mora pridobiti proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik oziroma uvoznik s sedežem v EU.
Proizvajalec izven EU ne more pridobiti oznake CE, tudi če so njegovi proizvodi v skladu z zakonskimi predpisi. Oznaka pridobljena s strani proizvajalca, ki ima sedež izven EU je nezakonita.

KATERA DOKUMENTACIJA JE OBVEZNA ZA PROIZVODE IZ JEKLA?

Za označevanje CE izdelkov, pri katerih je jeklo glavni sestavni del, je treba določiti, katera je najbolj zavezujoča direktiva ali nacionalni zakonski predpisi, ki nalagajo restriktivnejše omejitve, na primer Uredba o gradbenih proizvodih 305/2011/ES in NTC (Tehnični predpisi o gradnji).
Pooblaščeni organi izdajajo certifikat za izdelke in pooblastilo osebam, pooblaščenim za nadzor proizvodnje. Ti dokumenti so sestavni del oznake CE, vendar bodite previdni, jih NE NADOMEŠČAJO!

Potrdila, ki jih je izdal pooblaščeni organ, niso sama po sebi oznaka CE, temveč so sestavni del te oznake.

Tehnična documentacija o izdelku je po zakonu obvezna za vsak izdelek brez izjem in je sestavljena iz več dokumentov, vključno z:
• analizo tveganja in / ali oceno tveganja, izvedena z znanstveno metodo, priznano na evropski ravni
• priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje
• izjavo o uporabnosti
• Oznaka CE
• pregled materialov iz katerih so izdelki
• itd.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?
Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.
Kdo bi moral narediti oznako CE?
Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.
Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?
Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.
Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?
Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.
Kako mi lahko pomagam CetN?
CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.
Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu per ricevere ulteriori informazioni.
w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172