Najpogostejše oznake CE

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja direktiva Skupnosti, opraviti pa jih mora proizvajalec, ki z izjavo o skladnosti (ali lastnosti gradbenih izdelkov) izjavi, da izdelek ustreza varnostnim zahtevam in zdravju, ki ga predvidevajo ustrezne direktive ali uredbe EU. Zakon zahteva, da ima vsak izdelek svojo tehnično dokumentacijo in da ga pri prodaji spremlja Izjava o skladnosti, etiketa in navodila za uporabo. Poleg tega je treba vedno identificirati proizvajalca in izdelek.

 

Z NAMI STOPITE V STIK NA TEL.: +39 324 534 6172

STROJI

ELEKTRIČNE ALI ELEKTRONSKE NAPRAVE

GRADBENI IZDELEK

VRATA, VPENJALI

JEKLENI IZDELKI

IGRAČE

ESTETSKA OPREMA

BETONSKI IZDELKI

LESNI IZDELKI

STROJNI ORODJI

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

RADIJSKA OPREMA

KOVINSKE KONSTRUKCIJE

OSEBNA ZAŠČITNA NAPRAVA

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.

Kdo bi moral narediti oznako CE?

Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.

Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?

Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.

Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?

Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.

Kako mi lahko pomagam CetN?

CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen v evropski skupnosti.

Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite nainfo@cetn.euali zahtevajte ponudbo.

w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172