Izdelki za otroke

Vsi izdelki za otroke morajo imeti tehnično kartoteko, prodajo pa mora spremljati Izjava o skladnosti, nalepka in navodila za uporabo. Poleg tega morajo biti vedno navedeni naziv izdelka kot tudi proizvajalec izdelka.

DIREKTIVA 2001/95/SE VELJA ZA VSE PROIZVODE, BREZ IZJEM, KI SO PRISOTNI NA TRGU EVROPSKE SKUPNOSTI.

 

Z nami stopite v stik na tel.: +39 324 534 6172

KAKŠNE STANDARDE MORAM

UPOŠTEVATI?

Vsi izdelki za otroke, tudi če nimajo oznake CE, morajo biti v skladu s standardi za navedene izdelke, proizvajalec pa mora jamčiti za njihovo varnost.
Izjema so igrače, za katere velja Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač in morajo biti označene z oznako CE (glej oznako CE igrač).

Ti izdelki so na splošno izdelani z ustreznimi materiali, ustreznh oblik in smiselni, vendar so podvrženi popolnem nepoznavanju direktive in pravil, ki jih urejajo.
Proizvajalci morajo imeti tehnično dokumentacijo, ki formalno dokazuje nenevarno naravo in primernost izdelka za predvideno uporabo. Navedeno dokumentacijo mora proizvajalec dati na razpolago nadzornim organom.

ČE STE POTROŠNIK, ZAVRNITE ANONIMNE IZDELKE BREZ IDENTIFIKACIJE. Poleg proizvajalca / uvoznika je treba navesti izdelek, njegovo predvideno uporabo, glavne značilnosti izdelka in varnostna opozorila. Navodila za uporabo morajo biti vedno prisotna, tudi v jedrnati obliki ali jih je mogoče prenesti s spleta , zagotovljeni pa morata biti sledljivost in dosegljivost prodajalca.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O IZJAVI O SKLADNOSTI

KAJ JE IZJAVA O SKLADNOSTI?
IZJAVA O SKLADNOSTI JE DOKUMENT, KI ZAGOTAVLJA FORMALNO JAMSTVO ZA VARNOST IZDELKA IN PREDSTAVLJA PREVZEM  ODGOVORNOSTI TISTIH, KI IZDELEK DAJEJO NA TRG EU. IZDELEK MORA VEDNO SPREMLJATI DOKUMENTACIJA, KI JO PODPIŠE ZAKONITI ZASTOPNIK POD POGOJI, KI JIH DOLOČA ZAKON. IZJAVA O SKLADNOSTI JE OBVEZNA ZA VSE IZDELKE, KI SE TRŽIJO NA TRGU EU .
ALI NAŠ IZDELEK ZAHTEVA IZJAVO O SKLADNOSTI?
DA, IZJAVA O SKLADNOSTI JE OBVEZNA ZA VSE IZDELKE, KI SE TRŽIJO NA TRGU EU. VSAKEMU IZDELKU, KI JE NAREJEN ALI UVOŽEN ( IN V PROSTEM PROMETU), MORA BITI PRILOŽENA IZJAVA O SKLADNOSTI.
ČE MORAM UVOZITI IZDELEK IZ DRUGE DRŽAVE, ALI MORAM PODATI IZJAVO O SKLADNOSTI?
DA, UVOZNIK ALI ZASTOPNIK MORA PRI UVOŽENIH IZDELKIH SESTAVITI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, KI VKLJUČUJE TUDI IZJAVO O SKLADNOSTI.
KAKO MI LAHKO POMAGA CETN?
CETN IZVAJA SVOJO DEJAVNOST TAKO, DA OMOGOČA SKLADNOST Z EVROPSKIMI ZAKONI, KI UREJAJO VAŠ IZDELEK IN VAM NUDI VSO POMOČ, POTREBNO ZA IZPOLNJEVANJE VAŠIH OBVEZNOSTI, S ČIMER VAM OMOGOČA ZAKONITO DAJANJE VAŠEGA IZDELKA V PROSTI PROMET NA EVROPSKEM TRGU. CETN PRENAŠA POTREBNO ZNANJE IN IZKUŠNJE ZA IZVAJANJE IN NEODVISNO UPRAVLJANJE PROCESA, KI JE PO ZAKONU OBVEZEN PO VSEJ EVROPSKI SKUPNOSTI.
KAJ JE KONČNI REZULTAT?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek.

 

Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja Izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

SEM POTROŠNIK: KAKO LAHKO PREVERIM PRAVILNOST IZJAVE O SKLADNOSTI IZDELKA ZA PRODAJO?
TOČKE, KI JIH JE TREBA PREVERITI V IZJAVI O SKLADNOSTI IZDELKA, SO NASLEDNJE:


 • “IZJAVA O SKLADNOSTI” MORA BITI NAPISANA. NI DRUGIH POGOJEV;
  • MORA BITI PRISOTNO IME PRODAJALCA ALI EVROPSKEGA SUBJEKTA S SEDEŽEM V EVROPI;
  • IZJAVO O SKLADNOSTI MORA PODPISATI PRAVNI ZASTOPNIK IMETNIKA IZJAVE O SKLADNOSTI;
  • MORA BITI NAPISANA VSAJ ENA DIREKTIVA ALI UREDBA (PRAVILA NISO ZAKONI, MEDTEM KO DIREKTIVE IN PREDPISI DA!) ;
  • MORATA BITI NAVEDENA KODA / IME IN OPIS IZDELKA ;
  • MORA BITI NAVEDEN DATUM, KI MORA BITI BLIZU DATUMA NAKUPA, PREJ NE SME BITI MESECEV ALI LET ;
  • ČE JE IZDELEK IGRAČA, MORA BITI PRISOTNA FOTOGRAFIJA.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.
w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172