KAJ JE ANALIZA TVEGANJA?

Analiza tveganja je dokumentirana dejavnost, ki omogoča podrobno analizo funkcionalnih, sestavnih, električnih, hidravličnih in okoljskih značilnosti različnih naprav, strojev in izdelkov na splošno. Namen analize je izpostaviti možna tveganja za uporabnike, upravljavce, vzdrževalno osebje in za sam izdelek.

Analiza tveganja je temeljni del tehnične dokumentacije in je bistvenega pomena za oblikovanje izdelka, ne glede na to, ali je oznaka CE obvezujoča.
Izvedba analize tveganja kot prvega koraka pri načrtovanju, je temeljnega pomena: na ta način je mogoče takoj nadaljevati z odpravljanjem ali zmanjšanjem tveganj.
Če vsega preostalega tveganja ni mogoče popolnoma odpraviti, je treba predvideti varnostne ukrepe in protiukrepe, ki jih morajo izvajalci sprejeti za zagotovitev varnosti pri uporabi izdelka.
Te informacije je treba navesti v priročniku z navodili pod “preostala tveganja” izdelkov in glede na potrebe tudi na samem izdelku s posebnimi poročili (slike, signali, napisi).

 

Na tem mestu sta omenjena dva temeljna vidika:

  • V fazi načrtovanja lahko rutinske in skrajne priprave včasih zapostavijo nekatere vidike, kar pa pomeni analizo tveganja, ki ni zelo objektivna in je zato posledično pomanjkljiva. Zaradi tega je dobro to nalogo zaupati usposobljenemu tehniku, po možnosti zunaj podjetja.
  • Šele po končani analizi tveganja je mogoče nadaljevati s pripravo navodil za uporabo. Pogosta napaka je, da začnete z izdelavo priročnika in nato opravite analizo tveganja in vzpostavite tehnično dokumentacijo.

 

Vprašanja in odgovori o analizi tveganja

ALI MOJ IZDELEK POTREBUJE ANALIZO TVEGANJ ?

Da, analiza tveganja je temeljni dokument, ki ga je treba priložiti tehnični dokumentaciji, za vsak izdelek pa ga je treba sestaviti brez izjeme.

ČE UVOZEM IZDELEK IZ DRŽAVE ZUNANJE ES, MORAM IZDELATI ANALIZO TVEGANJA ?

Da, pri uvoženih izdelkih je uvoznik ali zastopnik dolžan sestaviti tehnično dokumentacijo, ki vključuje tudi analizo tveganja.

Kako mi lahko pomagam CetN?

Cetn izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča skladnost z evropskimi zakoni, ki veljaj za vaš izdelek in vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje potrebnih obveznosti, s čimer vam omogoča zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. Cetn prenaša potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje procesa, ki je po zakonu obvezno v Evropski skupnosti. Cetn vas vodi tudi pri pripravi analize tveganja.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.

w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 324 534 6172