Oznaka CE za medicinske pripomočke

OZNAČEVANJE MEDICINSKIH NAPRAV Z OZNAKO CE JE OBVEZNO

Vsi izdelki, ki se uporabljajo pri poseganju bolnika z namenom izboljšanja zdravja, se imenujejo MEDICINSKE NAPRAVE. Te naprave lahko neposredno ali posredno posredujejo in vse spadajo pod naslednje zakone:

  • Uredba 2017/745/EU 
  • Uredba 2017/746/EU 
  • Direktiva 93/42 / ES, ki je veljala do leta 2020
  • Direktiva 98/79 / ES, ki je veljala do leta 2020

Medicinski pripomočki so razdeljeni v različne razrede tveganja glede na vrsto uporabe. Za označevanje CE teh izdelkov je treba upoštevati različne postopke, odvisno od njihovega razreda in po oznaki CE medicinskih pripomočkov je vedno potrebna registracija pri Ministrstvu za zdravje (razen v primeru medicinskih pripomočkov po meri).

Z nami stopite v stik na tel.: +39 391 3836605

KDO MORA IZVESTI OZNAČEVANJE MEDICINSKIH NAPRAV Z OZNAKO CE?

Oznaka CE je obvezna za tiste, ki v prosti promet znotraj Evropske skupnosti dajejo izdelek, ki spada v opredelitev MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV. Medicinski pripomoček brez znaka CE je nezakonit .
Proizvajalec izven EU ne more pridobiti oznako CE, tudi če so njegovi proizvodi v skladu z zakoni. Tako pridobljena oznaka CE je nezakonita.
Za pridobitev oznake CE medicinskih pripomočkov je potrebno na osnovi zakona pripraviti tehnično dokumentacijo.

KAJ JE MEDICINSKA NAPRAVA?

Opredelitev, o kateri poročamo, je izvzeta iz direktive o medicinskih pripomočkih in nanjo se sklicujemo, da preverimo tudi vse naslednje točke, ki še bolje opredelijo definicije, koristne za pravilno razumevanje teme.

(1) „medicinski pripomoček“ pomeni vsak instrument, aparat, napravo, programsko opremo, vsadek, reagent, material ali drug predmet, za katerega je proizvajalec predvidel, da se uporablja samostojno ali v kombinaciji za ljudi za enega ali več naslednjih specifičnih medicinskih namenov:
— diagnosticiranje, preventivo, spremljanje, predvidevanje, prognozo, zdravljenje ali lajšanje bolezni;
— diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje poškodb ali invalidnosti ali nadomestilo zanje;
— preiskovanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomije ali fiziološkega ali patološkega procesa ali stanja;
— pridobivanje informacij z in vitro preiskavami vzorcev, pridobljenih iz človeškega telesa, vključno z darovanimi organi, krvjo in tkivi, in ki svojega glavnega predvidenega učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki ali metabolični način, vendar so mu ti procesi v pomoč pri njegovem delovanju.

Tudi naslednji izdelki se štejejo za medicinske pripomočke:
— pripomočki za nadziranje spočetja ali pomoč pri njem;
— izdelki, posebej namenjeni čiščenju, razkuževanju ali sterilizaciji pripomočkov iz člena 1(4) in pripomočkov iz prvega odstavka te točke;

Link ufficiale: (link)

 

KDO SKRBI ZA TEHNIČNO DOKUMENTACIJO?

Novi predpisi uvajajo pomembne novosti glede upravljanja tehnične dokumentacije.
Eno od teh se nanaša na potrebo po strokovni osebi, ki odgovarja za pravilnost in nenehno vodenje tehnične dokumentacije.
Če te osebe ni v podjetju, se lahko uporabi zunanja oseba z ustrezno strokovnostjo.
CetN poleg tega, da predlaga prilagoditev tehnične dokumentacije, ponuja storitve upravljanja tehničnih dokumentacijs strani naših inženirjev, ki imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje te dejavnosti.

KDO NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE SKRBI ZA REGISTRACIJO?

Med različnimi storitvami, ki jih ponuja CetN, je tudi registracija vašega medicinskega pripomočka na Ministrstvu za zdravje. Povprašajte nas za informacije o tem!

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O CE OZNAKI

Kaj je oznaka CE?
Oznaka CE je obvezen postopek za vse izdelke, ki jih ureja skupnostna direktiva. Znak CE pomeni zagotavljanje varnih izdelkov za potrošnike, skladne z evropskimi standardi in izogibanje težavam z oblastmi in policijo v primeru nadzora. Po koncu postopka označevanja CE bo mogoče izdati izjavo o skladnosti.
Kdo bi moral narediti oznako CE?
Oznako CE mora izvesti proizvajalec izdelka, ki z izjavo o skladnosti izjavi, da izdelek izpolnjuje zahteve varnosti in zdravja, ki jih predvidevajo ustrezne direktive ali predpisi skupnosti. Če je izdelek uvožen, mora oznako CE narediti uvoznik ali rezidentski zastopnik v evropski skupnosti.
Če uvozim izdelek iz druge države, moram narediti oznako CE?
Da, pri uvoženih izdelkih mora uvoznik ali zastopnik označiti CE izdelek in ne proizvajalec. Iz direktiv je jasno razvidno, da lahko to dejavnost izvaja samo rezident evropske skupnosti.
Moj izdelek mora biti označen z oznako CE?
Vsak izdelek, ki je izdelan ali uvožen (in je na trgu), mora biti v skladu s posebnimi zakoni na področju varnosti za končnega uporabnika. Proizvajalec in / ali uvoznik morata zagotoviti, da se ti zakoni upoštevajo. Številne vrste izdelkov imajo obvezno oznako CE, zato da se lahko pojavijo na trgu. Za razumevanje ali ima izdelek obveznost oznake CE, morate poznati direktive in vedeti, kako prepoznati ustrezne direktive za posamezen izdelek. Prav tako je treba preveriti, ali obstajajo usklajeni standardi za izdelek ali ne.
Kako mi lahko pomagam CetN?
CetN izvaja svojo dejavnost tako, da omogoča preverbo skladnosti z evropsko zakonodajo, ki ureja dotičen izdelek, obenem vam nudi vso pomoč, potrebno za izpolnjevanje tistih obveznosti,ki zagotavljajo zakonito dajanje vašega izdelka v prosti promet na evropskem trgu. CetN vam prenese potrebno znanje in izkušnje za izvajanje in neodvisno upravljanje postopka, ki je po zakonu obvezen  v evropski skupnosti.
Kaj je končni rezultat?
CetN ponuja navodila za pripravo ustrezne dokumentacije za vaš izdelek. Če je izdelek skladen, je končni rezultat izdelek opremljen z oznako CE. Tak izdelek spremlja izjava o skladnosti, ki zagotavlja, da se izdelek zakonito sprosti v prodajo na celotnem evropskem trgu.

Ali želite postaviti novo vprašanje?

Potrebujete pomoč?

Pošljite e-pošto zdaj

Za več informacij pišite na info@cetn.eu ali zahtevajte ponudbo.
w

Kličite Zdaj

Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu na +39 391 3836605.